Зразок завдань для конкурсного випробування з української мови

Зразок завдань для конкурсного випробування з української мови

5 клас

1.      Позначте рядок, у якому всі іменники стоять у формі кличного відмінка:

А) сестро, Олена, земляче, мріє;

Б) душе, козаче, земля, старосто;

В) матусю, брате, Україно, друже;

Г) дубе, тополе, калино, вишня.

 

2.Типи мовлення є такі:

А) розповідь, опис, художній, науковий;

Б) розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища);

В) художній, публіцистичний, опис, роздум;

Г) публіцистичний, художній, опис, роздум.

 

3. У реченні Більша за все на світі дід любив сонце (О.Довженко) слово сонце є:

А) підметом;

Б) присудком;

В) додатком;

Г) обставиною.

 

4. Позначте речення зі вставними словами:

А) Усе навколо казкою здається. (Б. Остапенко);

Б) То як вам земляки живеться. (В.Дворецька);

В) Крізь ці кущі здається ніхто не пробереться. (Н.Забіла);

Г) Будьте з рідними ніжні й ласкаві. (М.Луків).

 

5. Позначити рядок, що містить складне речення:

А) Упертість і труд усе перетруть;

Б) Скоро казка любиться, та нескоро діло робиться;

В) Без праці жити - тільки небо коптити;

Г) Робить за одного, а їсть за трьох.

 

6. Позначте рядок, у якому слово передано звукописом:

А) [ ш ч и ' р і с ' т ` ];

Б) [ к и й ї в с ' к и й];

В) [ щ а с ' т ` а ].

 

7. Позначте рядок, у якому в усіх словах можливе чергування приголосних звуків:

А) друг, вік, дух, ріг;

Б) пастух, стіл, язик, поріг;

В) бік, вуха, каша, молоко;

Г) пече, пише, читає, ріже.

 

8. Позначте рядок зі словами, від яких можна утворити прикметники з  -нн:

А) кінь, осінь, день, сон;

Б) чавун, пташина, туман, океан;

В) лимон, калина, вдячність, міна;

Г) година, ворона, закон, ціна.

 

9. Позначте рядок, у якому всі слова  - однозначні:

А) завдання, кабінет, темний;

Б) бажати, казка, пелюстка, родина;

В) іменник, кобза, нафта, тонна;

Г) розквіт, тугий, качан, футбол.

 

10. Позначте рядок із фразеологізмом, що є антонімічним до виразу опускати руки:

А) влипнути в халепу;

Б) сміятися на кутні;

В) держати хвіст бубликом;

Г) змішати з болотом.

 

11. Позначте (слова) рядок, у якому всі слова не мають закінчення:

А) пані, швидко, учора, блиск;

Б) таксі, щиро, здавна, колібрі;

В) шоу, вар'єте, бокс, відважно;

Г) леді, лікар, парі, пепсі.

 

12. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом  с- :

А) (з-;с-) повістити, ( з-; с-) ходи, (з-;с-) печений, (з-;с-) плетений;

Б) (з-;с-) попелити, (з-;с-) чіпляти, (з-;с-) погад, (з-;с-) топтаний;

В) (з-;с-) причинити, (з-;с-) піткнутися, (з-;с-) сувати, (з-;с-) казати;

Г) (з-;с-) пробувати, (з-;с-) тислий, (з-;с-) сідатися, (з-;с-) чорніти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок завдань для конкурсного випробування з української мови

6 клас

1.     До словосполучень не  належать:

 А)  поєднання іменника з прикметником;

 Б)  поєднання дієслова з прислівником;

 В)  поєднання іменника або займенника з прийменником;

 Г)  поєднання іменника з іменником.

 

2. Власні українські слова - це слова, які:

 А)  прижилися у мові, прийшовши зі старослов'янської мови;

 Б)  утворилися  безпосередньо в українській  мові;

 В)  сягають корінням у неслов'янські мови;

 Г)  використовують люди, що живуть у певних місцевостях.

 

 

3.  Позначте рядок, у якому всі іменники у форми родового відмінка однини мають закінчення -а (-я):

  А) ясень, студент, млин, танець;

  Б)  пароплав, майданчик, цукор, чай;

  В)  Київ, іменник, вовк, долар;

  Г) Луцьк, Кривий Ріг, Конотоп, Зелений Клин.

 

4. Позначте рядок, у якому всі іменники - власні назви пишуться з великої літери і в лапках:

   А) книгарня Сучасник, кінотеатр  Глобус, місто Ромни;

   Б) казка Котигорошко, ріка Дніпро, опера Наталка Полтавка;

   В) поема Євшан-зілля, фестиваль Червона рута;

   Г) оповідання Олівець, пісня Два кольори, торт Київський.

 

5. Позначте рядок з іменниками, які  без не не вживаються:

    А) наук, неволя, непосида, незадоволення;

    Б) ненависть, необачність, непокора, нечупара;

    В) недбальство, нелад, нероба, нехлюйство;

    Г) немовля, нежить, неділя, незабудка.

 

6. Позначте рядок, у якому всі прикметники є прикметниками найвищого ступення порівняння:

    А) тепліший, найвужчий, якнайчистіший;

    Б) щонайдужчий, завеликий, найактивніший;

    В) найкращий, широченний, якнайцінніший;

    Г)  якнайглибший, найрідніший, найбільш вагомий.

 

7. Позначте рядок, у якому прикметник є присудком:

    А) В'ється стежка скрипковим ключем;

    Б) Я чужий у полі голубому;

    В) Шляхи поростають дрімучим терпким полином;

    Г) З ласкавістю тихою з'являється сонце мені.

 

8. Позначте рядок, у якому в усіх прикметниках відбувається подвоєння через збіг на межі  значущих частин слова:

    А) змін..ий, височен..ий, безцін..ий;

    Б) годин..ий, незрівнян..ий, осін..ій;

    В) полин..ий, балкон..ий, сон..ий;

    Г) злочин..ий, лимон..ий, широчен..ий.

 

9. Позначте рядок, у якому всі відмінкові форми числівників правильні:

    А) одинадцятьма, сто сорока п'яти, у двадцять сьомому;

    Б) шісдесятьох, семистами, п'ятнадцяти;

    В) дев'яноста двох, шістсот тридцять четвертого;

    Г) сімдесятьома шістьома, двохсот, сорока шести.

 

10. У реченні Із дев'яноста голок сокири не склеїли числівник є:

    А) підметом;

    Б) присудкаом;

    В) означенням;

    Г) додатком.

 

11. До розряду особових належать займенники:

    А) хто, що, який чий, котрий, скільки;

    Б) я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони;

     В) весь, всякий, кожний, сам, самий, інший;

    Г) той, цей, такий, стільки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок завдань для конкурсного випробування з української мови

7 клас

1. Укажіть рядок, дієслова якого вживаються в початковій формі:

А) Таланити, шаленіємо, управився б, говорять;

Б) щастити, буяти, скаженіти, керувати;

В) вирувати, висловлюємося, говоріть, зробив би;

Г) написав би, образити, надаємо, повідомте.

 

2. Укажіть рядок дієслів не доповненого виду:

А) рахувати, плекати, берегти, цокотіти;

Б) гріти, поберегти, дійти, угледіти;

В) шанувати, здійнявся, рвонути, виминають;

Г) видзвонювати, втручатися, листуєшся, здійснив.

 

3. Укажіть рядок, дієслова якого не вживаються без не:

А) не/хтувати, не/зчувтися, не/навидіти, не/вгавати;

Б) не/славити, не/поважати, не/мати, не/зрозуміти;

В) не/обернувся, не/дописав, не/дочув, не/схотіла;

Г) не/притомніти, не/дочитати, не/намалювати, не/ завершити.

 

4. Укажіть рядок дієслів 1 дієвідміни:

А) робити, закричати, стояти, шелестить;

Б) принести, озиратися, довідатися, випікати;

В) підживити, напустився, графити, пекти;

Г) обважніти, скотитися, притягти, гупати.

 

5. Вкажіть речення, у якому неправильно розставлено розділові знаки при дієприкметниковому звороті.

А) Дружно спаяний нарід дуже схожий на граніт. (Нар. творч.)

Б) Бриніла тиша, плетена зірками. (І. Драч)

В) І дихає на мене давниною, огорнутий легендами, курган. (М. Нибіда)

Г) Мені ще й досі берег сниться, зашитий сонячним огнем. (В. Сюсюра)

 

6. Позначте рядок, у якому  всі дієприкметники пишуться з не окремо:

А) не/политі квіти; не/вибране поле;

Б) не/стримані почуття; не/вгамовані діти;

В) не/виправлена вчителем помилка; не/відредагований учнем твір;

Г) не/ знайдений предмет; не/ загнузданий кінь.

 

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з двома нн:

А)  недійсне…ий, недоле…ий, неоцінне…ий;

Б) прикова…ий, застеле…ий, непримире…ний;

В) вар..ний, нездійсн…ий, несназан…ий;

Г)  просія..ий, незліче..ий, схиле..ий.

 

8. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з однією н:

А) неви..ий, непримире..ий, невбполе..ий;

Б) незкінче..ий, нездола..ий, невдоволе..ий;

В) невиснажне..ий, неврівноваже..ий;

Г) стара..ий, недозволе…ий, нагородже..ий;

 

9. Дієприслівним докопаною виду утворюються за допомогою суфіксів:

А) -учи;             В)-анн(ий), -янн(ий);

Б) -ачи, -ячи;     Г)-иш, -виш;

 

10. Позначте речення, у якому неправильно розставлено розділові

знаки:

А) Брати у батьківській старій оселі не розділившися;

Б) Поїзд мчав майже не зупиняючись на станціях врізаючись у білі глибини безкраїх березових лісів. (О. Гончар)

В)  Маловий і стріляв, і пішов, і сміявся, не чуючи себе, не чуючи інших. (О. Гончар)

Г) Там пішли ми в життя на світанку, полюбивши велику мету. (А. Малишко)

 

11. Визначте рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо:

А) У/справі, незважаючи/на, з/метою, згідно/з;

Б) На/в/коло, на/відміну/від, з/поміж, із/над;
В) За/для, по/під, відповідно/до, на/перед;
Г) З/поза, у/супереч, по/близу, незалежно/від.

 

12. Визначте рядок, у якому похідні прийменники утворені від прислівників:

А) Близько, вглиб, край, посеред;
Б) Напередодні, окрім, замість, проміж;
В) Навколо, навкруги, уздовж, упоперек;
Г) Назустріч, протягом, кінець, наперекір.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок завдань для конкурсного випробування

8 клас

1.     Позначте словосполучення:

А) іде дощ;

Б) буду писати;
В) найбільш красивий.
Г) прийшли швидко.

 

2. Визначте речення з складними присудками:

А) Хто любить працювати, той буде щастя мати;
Б) Погане зілля всюди росте;
В) Час лінує усе;
Г) Багатство з глузду зводить.

 

3. Які з поданих словосполучень іменникові?

А) Ходити до школи, щирий серцем, менше  трьох;
Б) Цілий день, високо в небі, щось цікаве;
В) Білий сніг, учень з книгою,  широка річка;
Г) Булижно щасливий,  дещо з речей, три студенти.

 

4. Визначте речення зі складним іменним присудком:

А) Починав жевріти схід сонця; (Панас Мирний).
Б) Всякий птах свій голос має; (Народ. творч.)
В) Любов до людей - це твоя моральна  серцевина. (В. Сухомлинський)

 

5. Укажіть односкладне речення. Визначте його тип:

А) Що ж я повинен?
Б) І скільки хмільної тривоги намито в дзвінку прохолоду ночей. (І. Котляревський);
В) Я хочу;
Г) Три печальні фігури із свічками в руках. (І. Муратов)

 

6. Наведіть приклад односкладного речення.

Дійова особа граматично не виражається:

А) в означено-особовому р-ні;
Б) в неозначено-особовому р-ні;
В) у називному р-ні;
Г) у безособовому реченні.

 

7. Позначте рядок, у якому правильно поставлено тире в неповному реченні:

А) Три по три - дев'ять.
Б) У тітки  Василини - рушники на стінах. (В. Лісовський)
В) За чорним полем - ще чорний ліс. (Г. Калюжна)
Г). Ми - гінці крилаті, знаменосці днів нових.

 

8. Укажіть  називне односкладне речення:

А) Із можливого в чудеснее перекинуто мости. (М. Рильський)
Б) Ось листки із клена, з дуба і берези… (О. Орач)

В) Як тонно чути сіно у повітрі! (О. Орач)
Г) Голова з великим оком і закинутим донизу орлиним дзьобом ледь нахилена. (В. Коваленко)


9. Наведіть власний приклад називного односкладного речення.

Позначте речення, у якому неправильно розставлено розділові знаки:

А) Почав, отже, ходити і я до школи. (О. Вишня)
Б) А все-таки катюзі як кажуть, буде по заслузі. (Л. Глібов)

 В) В неволі тяжко, хоча й волі сказать по правді не було.
Г) Завітати у Чернятин, скажімо, у вихідний день-значить побувати на святі кольорів.


10. Чим вставлені  конструкції відрізняються від  вставних?

А) вони містять у собі додаткове повідомлення;
Б) будовою;
В) місцем у реченні;
Г) інтонацією та розділовими  знаками при них.

 

11. Укажіть  правильнее твердження:

А) Звертання  є головним членом речення;
Б) Звертання не є членом речення;
В) Звертання є відокремленим членом речення;
Г) Звертання є другорядним членом речення.

 

12. Укажіть правильнее твердження:

А) Звертання- це слово, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням;

Б) Звертання - це чуже мовлення, передане дослівно, без змін;

В) Звертання - це слово, яке виражає  ставлення  мовця  до висловлювального ним повідомлення;

Г) Звертання - слово або сполучення слів, речення, що містить у собі додаткове  повідомлення. Не  правильні твердження  замість правильних.

 

 

 

 

 

 

 

Зразок завдань для конкурсного випробування

9 клас

1. Частини складносурядного  речення поєднуються за допомогою сполучників:

А) єднальних, протиставних, розділових (сурядності)

      Б) часових, причинних мети;

      В) умовних, допустових;

      Г) наслідкових, порівняльних.

     

2. Підрядність, при якій перша  підрядна частина залежить від головної, друга - від першої  підрядної частини, третя від другої  і т.д., - це:

      А) однорідна  підрядність;

      Б) неоднорідна або паралельна підрядність;

      В) послідовна підрядність;

    

 3. Кома не ставиться між  частинами такого складносурядного речення:

      А) Пробіг автомобіль, і синя хмара диму за ними розвіялась. (М. Рильський);

      Б) Вже іншими, і в наших голосах якесь заграло оксамитне. (М. Рильський);

      В) Човни у пристанях, і  згорнуто вітрило. (М. Рильський);

      Г) Там дише  стомлено безмежний океан і віє запахами прогнилих трав та йоду. (М. Рильський);

    

 4. Безсполучникове складня речення -це:

      А) речення, в якому прості речення об'єднані за змістом та інтонацією без допомоги сполучників і сполучних слів;

       Б) складне речення, яке складається з двох або кількох простих речень, що з'єднується сполучниками і одне з яких є залежним від іншого;

       В) складне речення, яке складається з двох або кількох простих речень, з'єднаних сполучником, і рівноправних між собою.

     

 5. Між двома частинами безсполучникового складного речення крапка з комою  ставиться якщо:

         А) наступна частина розкриває зміст попередньої;

          Б) зміст частин протиставляється;

          В) частини значно поширені, не тісно пов'язані між собою за змістом.

        

 6. Тире ставиться в такому складному безсполучниковому реченні:

          А) Висипали запорожці - лиман човни вкрили (Т. Шевченко);

          Б) Бувають дивні на зимні діла: серед зимин черешня зацвіла; (Д. Павленко);

          В) Хай оживає істина стара: людина починається з добра. (Л. Забашта)

          

 

7. За значенням слова поділяються на такі групи:

         А) діалектизми, професіоналізми, терміни;

Б) синоніми, антоніми, омоніми;

В) власні українські слова і слова запозичені;

Г) слова індоєвропейського походження  та спільнослов'янська лексика.

 

8. Правопис особових закінчень дієслів залежить від:

А) часу дієслів;

Б) способу дієслів;

В) виду дієслів;

Г) дієвідміни дієслів.

 

9. Кількість звуків і букв збігається у слові:

А) джміль;

Б) щирість;

В) підвір'я;

Г) день.

 

10. Тема тексту - це:

А) те, про що в ньому йдеться, його зміст;

Б) комунікативна мета висловлювання;

В) частина тексту, що містить його головну думку.

 

11. Проміжною ланкою між текстом і реченням є:

А) слово;

Б) словосполучення;

В) ССЦ;

Г)  абзац.

 

12. Для зав'язку речень у тексті є:

А) «дане»;

Б)  «нове»;

В)  граматична основа речення;

Г) другорядні члени речення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок завдань для конкурсного випробування

                                                          10 клас

 

 

1.     Префікс з- переходить у префікс с- перед буквами:

А) б, п, в, м, ф;

Б) д, т, з, ц, ч, ж;

В) ж, ч, ш, та г, к, х;

Г) к, п, т, ф, х.

 

2. Правильними є таке написання слова:

А) Ігоревич;

Б) Ігорьович;

В) Ігорєвич;

Г) Ігорович.

 

3. Основа слова - це:

А) головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;

Б) частина слова без закінчень, що виражає лексичне значення слова;

В) змінна, значуща частина слова, що виражає його граматичне значення.

 

4. Нульові закінчення мовні  у словах:

А) метро, кашне, манто, фає;

Б) вгору, взимку, мимохіть, слідом;

В) край, народ, писар;

Г) читати, перемогти, навчаючи, вивчивши.

 

5. Лексикологія вивчає:

А) словосполучення і речення;

Б) слова як частина мови;
В) слова, їх значення, походження, вживання;
Г) правила вимови слів.

 

6. Власні українські слова - це:

А) слова, що ведуть початок з індоєвропейської мовної стильності;
Б) слова, що виникли в спільнослов'янський період;
В) слова, що походить із східнослов'янської лексики;
Г) слова властиві лише українській мові.

 

7. М'який знак не пишеться:

А) перед буквою «о»;
Б) перед буквосполученням «йо»
В) у дієсловах на -ть, -ться;
Г) після букв, що позначають губні та шиплячі приголосні, а також після букви р.

 

8. Апостроф не ставиться після букв, що позначають губні приголосні,  перед буквами я, ю, є, ї:

А) сузір(')я, міжгір(')я, подвір(')я, пір(')я;
Б) черв(')як,  верб(')я, арф(')яр, верф()ю;
В) медв(')яний, рев(')яний, мавп(')чий, ць(')ях;
Г) без(')ядерний, під(')їхати, двох(')ярусний.

 

9. М'який знак не пишеться у таких словах:

А) Ольці, бурульці, доньчин, Саньчин;
Б) Скранці, Таменці, спільці, матійчин;
В) яблунь, пісень, земель, знань.

 

10. Риторика - це:

А) відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу  іншому;                                                                                                                                                                                                 

Б) наука про правильну  вимову та наголошення слів;
В) теорія ораторського мистецтва.

 

11. Видатні оратори Київської Русі - це:

А) Демосфен та Цицерон;                                                                                                                
Б) Іларіон та Кирило Туровський;
В) Феофан Прокопович та Григорій Скоровода.

 

12. План лекції - це:

А) повний письмовий виклад змісту виступу;
Б) слова та звороти, які означають поняття та явища ревної галузі знання;
В) послідовність і взаємозв'язок тематичних частин виступу, зафіксований у вигляді переліку  ключових понять або суджень.